Referanser

Gjennom våre pilotprosjekter i Kruttverkveien og på Gran og flere kartleggingsprosjekter for utslippsfrie byggeplasser har Hafslund mye erfaring innen ladeløsninger til elektriske anleggsmaskiner.

Utslippsfritt anleggsprosjekt på Gran

Prosjekt: Miljøgate Gran

Hafslund levere en komplett infrastruktur for strøm og lading til Statens Vegvesens første utslippsfrie veiprosjekt Miljøgate Gran. Vi bistår med planlegging, koordinering og drift, samt leier ut kraftige hurtigladere, 3 mobile batterihengere og mindre ladeutstyr til prosjektet. Vi benytter også smarte byggestrømskap og dataplattformen Naeva til å samle all data om energi og lading fra anleggsplassen. 

 

Les mer om prosjektet her.

referanser-1

Prosjekt: Kruttverkveien

Hafslund leverer batteri og hurtiglader til Steg entreprenør for et VAV-prosjekt i Kruttverkveien i Oslo. Ladeløsningen har vært i drift siden desember 2022 og frem til juni 2023. Det har ikke vært noen tekniske utfordringer med batteri eller lader, selv med temperaturer ned i -20 grader.

BSK

Prosjekt: BSK Arena og NIH

Hafslund rådgivning har bistått Backe Stor-Oslo med en kartleggingsstudie av hva som skal til av maskiner, energiforskyning og kostnader ved å gjennomføre prosjektet bygging av BSK Arena (Bækkelagets sports og kulturarena) og NIH (Nye idrettens hus) utslippsfritt. Prosjektet har planlagt oppstart høsten 2023.

korsvoll

Prosjekt: Korsvoll flerbrukshall

Hafslund Rådgivning har bistått Kruse Smith med en kartleggingsstudie av utslippsfri bygge- og anleggsplass i byggeprosjektet Korsvoll Flerbrukshall, forsamlingslokale og barnehage. Prosjektet er en totalentreprise for Kultur og idrettsbygg Oslo KF. Prosjektet er ferdigstilt høsten 2022.

forsert

Kartlegging for Oslo kommune

Hafslund Rådgivning har på vegne av Klimaetaten gjennomført en utredning for å estimere elektrisitetsbehovet når alle Oslos bygge og anleggsprosjekter skal bli elektrifisert mot 2030, og konsekvensene det økte effektbehovet medfører for strømnettet.

enebakkveien

Kartlegging Sykkelrute E6 Enebakkveien

Hafslund Rådgivning har bistått HAB Construction med å kartlegge muligheten for utslippsfri gjennomføring av prosjektet Sykkelrute E6 Enebakkveien.