Nettilknytning og byggestrøm til utslippsfri byggeplass

Her har vi oppsummert hva som er viktig å tenke på for nettilknytning og byggestrøm i et utslippsfritt byggeprosjekt.

Hvor kan man få strøm til byggeplassen fra?

En utslippsfri byggeplass med elektriske maskiner trenger en god del strøm. Det er tre muligheter for å skaffe strøm.

Hvis det er strømnett i området er som regel det rimeligste alternativet å tilkoble seg nettet.

Alternativt kan man bruke en offgrid løsning med produksjon av energi på byggeplassen for eksempel med hydrogenbrenselcelle.

Man kan også sette opp et tilknytningspunkt i nettet et annet sted i kjøreavstand hvor man kan lade mobile batterier, som så kan fraktes frem og tilbake til byggeplassen.

1

2

Hvor i strømnettet kan man tilkoble seg?

Hvis det er strømnett ved byggeplassen er det naturlig å undersøke mulige tilknytningspunkter og sjekke hva som er tilgjengelig kapasitet.

Det raskeste og enkleste er å etablere et tilknytningspunkt for byggestrøm i lavspenningsnettet.

Ettersom man er på jakt etter ganske mye effekt er det beste å finne de nettstasjonene/trafokioskene som ligger i nærheten av byggeplassen.

Hvor mye strøm og effekt kan man hente ut?

For å avklare kapasiteten i nettet må man  sende en henvendelse til det aktuelle nettselskapet for å høre om mulige tilknytningspunkter og hva som er mulig å hente ut av effekt på disse.

Det er også viktig å høre om det er 400 V spenning på noen av nettstasjonene, ettersom de fleste maskinene trenger 400 V for å lade. Du kan også be om å få oversendt kart over området.

Hvis prosjektet er av en viss lengde og man har litt tid før oppstart kan det være et alternativ å bruke provisorisk nettstasjon for å hente ut mye effekt. Da kan man høre med nettselskapet om det er høyspenningsnett nær byggeplassen og hvor mye man kan hente ut av effekt her.

3

4

Hvem leverer byggestrøm?

Mange nettselskaper bruker sine godkjente nettentreprenører til å prosjektere og levere byggestrøm. Man finner hvem disse er på nettselskapets nettsider, og kan sende en forespørsel om tilbud på byggestrøm og diskutere ulike muligheter.

Rigg og utstyr - hva trengs?

Når man skal planlegge byggestrømmen er det viktig å tenke på hvor man har en eller flere riggplasser på anleggsområdet hvor maskiner og biler har plass til å stå å lade. Da kan man finne noen gode plasseringer for byggestrømskap.

Hvilken kapasitet man trenger i hvert skap avhenger av hvilke maskiner og annet utstyr som skal kobles til skapet, og hvilken effekt som er tilgjengelig fra nettet på hvert tilknytningspunkt.

Hvis man bruker battericontainer til å booste effekten på byggeplassen er det viktig å tenke på at byggestrømskapet (hvis det står etter batteriet) må dimensjoneres for den økte strømmen/effekten.

5

Vi kan hjelpe deg!

Når du tar kontakt med oss hjelper vi deg å vurdere hvilken ladeløsning som er hensiktsmessig i ditt prosjekt.

Vi kontakter nettselskapet for å avklare kapasitet i nettet og innhenter tilbud på byggestrøm.

Du får dermed et tilbud av oss som inkluderer alt innen elektrisk infrastruktur på byggeplassen; både byggestrøm, batteri, hurtiglader, fordelingsskap/byggestrømskap og ladere for privatbiler!