Lading på utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

Her har vi oppsummert hva som er viktig å tenke på for lading på bygge- og anleggsplasser. Du finner også info om ladeløsningene vi leier ut til prosjekter.

Hva bestemmer hva slags ladeutstyr jeg trenger?

Ulike maskiner lades på ulik måte, dette er ofte beskrevet i databladet til hver maskin. Oppsummert er det vanligste i dag at maskinene enten går på batteri som kan hurtiglades, går på batteri som kun kan normallades, at maskinene går på kabel eller at maskinen benytter en kombinasjon av batteri og kabel.

Når du velger hvilke maskiner du skal bruke i prosjektet er det viktig å tenke på hva som er praktisk i forhold til lading. Kabelmaskiner vil kunne jobbe hele dagen uten ladepauser og trekker mindre effekt, men har den ulempen at kabelen vil ligge i veien på kryss av byggeplassen og må beskyttes. Det kan være upraktisk med kabelmaskin hvis maskinene skal flyttes mye, man kan fungere greit hvis maskinen står i ro. For batterimaskiner slipper man problemer med kabel, men må hurtiglade på høyere effekt og maskinen eller batterihenger må flyttes frem og tilbake i hver ladepause.

Hvordan fungerer hurtiglading av elektriske maskiner?

De fleste store batterimaskinene kan hurtiglades på CCS2-ladekontakt fra en hurtiglader. Det er en maksbegrensning for ladeeffekt for hver enkelt maskin som kan være f.eks. 100 kW eller 200 kW. Noen av de mindre batterimaskinene kan ikke lades med CCS2, og må lades med vanlig industrikontakt fra for eksempel et byggestrømskap med kurser på 32 eller 63 A.

Maskiner som går på kabel må være koblet med industrikontakt til byggestrømskap hele tiden mens den jobber. De kan trenge for eksempel 125 A/86 kW gjennom hele arbeidsdagen. Hvordan den enkelte maskin må lades må man sjekke i datablad for maskinen eller med leverandøren.

Hvordan fungerer nattlading?

Batterimaskinene må også lades om natten for å være klare til neste arbeidsdag. Maskinene må da kobles til ved arbeidsdagens slutt og kan stå å lade i f.eks. 12 timer før neste morgen. Da kan maskinene lade på lav effekt med industrikontakt fra et byggestrømskap. Hver maskin har en minste effekt/strøm de kan lade på som står i databladet.

Vi leier ut ulike ladeløsninger til prosjekter:

lader

Frittstående hurtiglader

Vi tilbyr en frittstående hurtiglader på 160 kW fra Atlas Copco som kan tilkobles direkte på nettet hvis kapasitet, eller tilkobles battericontainer. Laderen har CCS2-utganger og kan lade 2 maskiner samtidig. 

billader

Normalladere til biler

Vi tilbyr utleie av ladetårn fra Satema med CCS2 kontakt for lading av biler til byggeplass. Vi fikser oppkobling mot byggestrømskap og nødvendig kabling. 

satema

Byggestrømskap

Vi leverer byggestrømskap i ulike størrelsen etter hva som er behovet i ditt prosjekt, bl.a. 800A, 400 A, 250 A, 125 A og 63 A skap. Utifra hvilke maskiner og utstyr som skal lade i prosjektet finner vi byggestrøm-løsningen som passer.